O autorze

Kevin Carson jest współczesnym amerykańskim teoretykiem anarchizmu indywidualistycznego i ekonomii mutualizmu. Jego pierwszą większą pracą była Studies in Mutualist Political Economy, opublikowana w 2007 roku, w której podjął próbę syntezy myśli ekonomicznej dziewiętnastowiecznych amerykańskich anarchistów indywidualistycznych, takich jak Benjamin Tucker, ze współczesnymi dokonaniami Szkoły Austriackiej. Inne jego prace to Organization Theory: A Libertarian Perspective (2008) oraz Homebrew Industrial Revolution (2010).

Carson, kojarzony raczej z lewicową tradycją wolnościową, znany jest ze swej krytycznej postawy wobec wielu klasyków i współczesnych twórców myśli libertariańskiej, w odniesieniu do których sformułował pojęcie „wulgarnych libertarian”, którzy stosując wolnorynkową retorykę bronią gospodarczych nierówności lub państwowego, korporacyjnego kapitalizmu. Carson jest współpracownikiem Centre For a Stateless Society, placówki badawczej związanej z Instytutem Molinariego, której celem jest promowanie idei wolnorynkowego anarchizmu.